Digital Services Act (DSA)

Az oldal fontos információkat tartalmaz a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényről (angolul Digital Services Act) - az Európai Parlament és Tanács (EU) 2022/2065 számú rendeletéről, amelyet 2022. október 19-én fogadtak el, és egységes digitális szolgáltatási piacról szól, valamint módosítja a 2000/31/EK irányelvet (a digitális szolgáltatásokról szóló törvény).

Az internetes áruházunkban olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek megfelelnek a fent említett rendeletben meghatározott közvetítő szolgáltatások definíciójának. Ilyen szolgáltatás a termékekkel kapcsolatos vélemények közzététele lehetőségét biztosítja a Vásárlók számára.

Az ügyfelek internetes áruházunkban való biztonságos böngészésének érdekében mindent megteszünk annak érdekében, hogy az említett szolgáltatásból illegális tartalmakat azonnal eltávolítsunk, amint tudomásunkra jutnak, és ellenőrizzük azokat.

Kapcsolattartási pont a hatóságok és a szolgáltatás címzettjei számára

Kapcsolattartási pont az EU tagállamok hatóságai, az Európai Bizottság és a Digitális Szolgáltatások Tanácsa számára, valamint a szolgáltatás címzettjei számára: dsa@edaxo.hul. A kommunikáció lengyel vagy angol nyelven történhet.

Mi minősül illegális tartalomnak?

Az illegális tartalmak olyan információk, amelyek önmagukban vagy egy adott tevékenységre vonatkozóan nem felelnek meg az általánosan érvényes jogszabályoknak vagy a Felhasználási feltételeknek. Különösen lehetnek:

 1. szerzői jogokat sértő tartalmak,
 2. diszkriminatív, sértő, durva, gyűlöletkeltő vagy más módon személyes jogokat sértő tartalmak.

Mit jelentenek az illegális tartalmak a termékértékelésekben?

A termékértékeléseket csak abban az esetben lehet közzétenni, ha az értékelt terméket előzetesen megvásárolták és ellenőrizték. Ezenkívül fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne tesszük közzé az olyan véleményeket, amelyek:

 1. téves információkat tartalmaznak,
 2. pénzbeli juttatás fejében íródtak,
 3. reklám-, marketing- vagy termék elhelyezési tartalmakat tartalmaznak,
 4. linkeket tartalmaznak internetes oldalakra,
 5. személyes jogokat vagy társadalmi együttélés szabályait sértik,
 6. személyes vagy más érzékeny adatokat tartalmaznak,
 7. nem vonatkoznak a termékre,
 8. vulgáris vagy általánosan sértő tartalmakat tartalmaznak.

Illegális tartalmak jelentése

Az illegális tartalmakat e-mailben lehet bejelenteni a dsa@edaxo.hu címre.

Tájékoztatás az illegális tartalmakról

Az illegális tartalmakról magunk juthatunk információhoz, vagy bárki más által kaphatunk tájékoztatást azok létezéséről, akiknek a bejelentéseit prioritásként kezeljük.

Nem végezünk automatizált azonosítást vagy ellenőrzést az illegális tartalmak esetén. Minden döntést azokban az esetekben hozunk meg, amikor információt kapunk olyan személyektől vagy szervezetektől, akiknek megfelelő tudásuk van ebben a témában.

Az illegális tartalmakhoz kapcsolódó intézkedések

Az illegális tartalmakról kapott információkat megakadályozzuk azok hozzáférhetőségét vagy eltávolítjuk azokat. Az ügyfeleink által bejelentett illegális tartalmakról kapott információk esetén szintén:

 1. korlátozhatjuk bizonyos információk láthatóságát, eltávolíthatjuk vagy megakadályozhatjuk hozzáférésüket,
 2. felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a szolgáltatás nyújtását teljes egészében vagy részben.

Tevékenységünket az ügyfeleink alapvető jogainak és a szólásszabadság és információhoz való jog tiszteletben tartásával végezzük. A szolgáltatás érdekeltjeinek indoklást nyújtunk arra vonatkozóan, hogy miért alkalmaztuk a korlátozásokat.

Jogi kötelezettségek

Kötelesek vagyunk arra, hogy jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat esetén megfelelő intézkedéseket tegyünk annak érdekében, vagy a megfelelő információkat nyújtsuk. Ha ezek a lépések téged vagy általad megosztott tartalmakat érintenek, a meghatározott határidőn belül tájékoztatunk róla. Ha az adott határidőt nem határozták meg, akkor a tevékenységeink megkezdésekor tájékoztatunk téged.

Amennyiben bármilyen információt észlelünk, amely arra utalhat, hogy egy bűncselekmény elkövetése veszélyezteti az emberek életét vagy biztonságát, azonnal értesítjük az érintett állam tagállamainak vagy tagállamainak a megfelelő rendőrségi vagy bírósági szerveit, akik érintettek lehetnek az ügyben. Emellett az összes rendelkezésre álló információt elérhetővé tesszük annak érdekében, hogy hatékonyan el tudjanak járni az ügyben. Ügyfeleink biztonságának és érdekeinek védelme a prioritásunk.

Amennyiben illegális tartalmakat észlelsz, jogod van bejelenteni azokat nekünk. Ezt megteheted, ha kapcsolatba lépsz velünk a dsa@edaxo.hu e-mail címen.

Ha az adott szolgáltatás címzettje vagy, illegális tartalmakat jelentesz be, és nem értesz egyet a döntésünkkel vagy az indoklásával az illegális tartalmak vonatkozásában, jogod van panaszt benyújtani 6 hónapon belül azokról az információkról szóló tájékoztatást követően. Panaszodat a dsa@edaxo.hu e-mail címre küldve benyújthatod. A panaszodra a lehető leghamarabb válaszolunk, és tisztázzuk az általad benyújtott kifogásokat.

Amennyiben a panasz vagy bejelentés megalapozatlan, azonnal értesítjük a bejelentőt erről. Ha azonban a panasz vagy bejelentés ismétlődik, figyelmeztetés ellenére, akkor jogunk van felfüggeszteni a beérkező panaszok kivizsgálását 12 hónapig.

pixel