Áruház szabályzata

INTERNETES ÁRUHÁZ SZABÁLYZATA

§ 1 Általános rendelkezések; a tranzakció felei; a tranzakció tárgya

 1. A www.edaxo.hu cím alatt működő internetes áruházat (a továbbiakban: Edaxo internetes áruház) a Wrocław-i (Lengyelország) székhelyű EMAKO.PL korlátolt felelősségű társaság üzemelteti (a továbbiakban: Edaxo vagy Eladó), mely az Országos Bírósági Nyilvántartás Cégnyilvántartásába KRS: 0000696921 számon van bejegyezve, adószáma: 8992701105, REGON statisztikai számjele: 021332131.
 2. A vállalkozó elérhetőségi adatai, amelyek lehetővé teszik az Edaxo internetes áruház ügyfele (a továbbiakban: Vevő) számára az Eladóval való kapcsolatfelvételt:
  1. postacím: Panattoni Park Wrocław City Logistics II, budynek 2, Emako.pl sp. z o.o., ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław, Lengyelország;
  2. elektronikai levelezési cím: info@edaxo.hu.
 3. A rendelés sikeres megtételéhez az Enako internetes áruházban internetes oldalak böngészését lehetővé tevő eszköz, valamint billentyűzet, vagy más, elektronikus űrlapok helyes kitöltését lehetővé tevő eszköz szükséges. Feltétlenül szükséges továbbá, hogy a Vevő rendelkezzen aktív elektronikus levelezési fiókkal, telefonos úton tett rendelés esetén pedig aktív telefonszámmal is.
 4. Az Edaxo internetes áruház oldalain található összes termék ára bruttó ár (tartalmazza az áfát), és lengyel Złotyban van kifejezve. A lengyel valuta főszabályától való összes eltérés kifejezetten jelezve van. Lengyelország joghatályos belépése esetén az ún. Euró övezetbe, az árak az Edaxo internetes áruházban az átmeneti időszakban lengyel Złotyban és Euróban, annak befejeződése után pedig Euróban lesznek feltüntetve. Kétely felmerülése esetén afelől, hogy egy áru ára az Edaxo internetes áruházban lengyel Złotyban vagy Euróban van-e feltüntetve, Lengyelország joghatályos belépéséig az ún. Euró övezetbe, kifejezett jelzés hiánya esetén, hogy az ár Euróban lenne feltüntetve, úgy értendő, hogy az ár lengyel Złotyban van feltüntetve.
 5. Az Edaxo internetes áruházban oldalán látható árak, valamint az áruk leírásai kizárólag kereskedelmi információt képeznek, és nem képeznek a Polgári Törvénykönyv értelmében vett ajánlatot. Jogi kötőerőt ezek – az adott szerződés megkötése tekintetében – csak a rendelés az Eladó általi, teljesítés céljából történő visszaigazolása pillanatában nyernek.
 6. A minden egyes áru mellett megadott ár a raktárkészlet kimerüléséig kötelezi az Eladót.
 7. A minden egyes áru mellett megadott ár magában foglalja a szállítási költséget.
 8. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Edaxo internetes áruház oldalán bemutatott áruk árának módosítására, új árukkal kapcsolatos információ elhelyezésére, promóciós akciók meghirdetésére és visszavonására az áruház oldalán, vagy mindezek módosítására.
 9. Az Eladó kijelenti, hogy az Edaxo internetes áruház közreműködésével értékesített áruk rendelkeznek az összes, a lengyel jog által megkövetelt tanúsítvánnyal.
 10. Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Edaxo internetes áruház oldalain bemutatott áruk megegyezzenek az Eladó aktuális raktárkészletével. A rendeléssel érintett áru teljes vagy részleges elérhetetlensége esetén az Eladó haladéktalanul tájékoztatja e tényről a Vevőt. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése az Eladó részéről az áru rendelkezésre állásának hiánya miatt lehetetlenné válik, az Eladó haladéktalanul, de nem legkésőbb a szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül (jelen Szabályzat 2.§ 3. bekezdésével összhangban) értesíti e tényről a Vevőt, és visszajuttatja a Vevő számára a tőle kapott teljes pénzösszeget.
 11. Promóciós értékesítés és kiárusítás esetén, amely korlátozott mennyiségű árura vonatkozik, a rendelések felvételére és teljesítésére az adott árura tett visszaigazolt rendelések beérkezésének sorrendjében fog sor kerülni, az értékesítés e formájára szánt raktárkészlet kimerüléséig. A jelen bekezdésben leírt esetben az Eladó fenntartja magának a lehetőséget, hogy a tranzakciók megkötése vagy azok teljesítése tekintetében más sorrendet állapítson meg. Az Eladó fenntartja magának a jogot más, a tranzakciók megkötésére vagy teljesítésére vonatkozó speciális feltételek bevezetésére is. Az általánosság főszabálya alóli, jelen bekezdés második mondatában említett kivételekről az Eladó az Edaxo internetes áruház oldalain tájékoztatást nyújt.
 12. Rendelés tételéhez az Edaxo internetes áruházban jelen Szabályzat teljes egészében történő elfogadása szükséges.
 13. 13. Az Edaxo internetes áruház tevékenységével kapcsolatban keletkező telefonbeszélgetések, valamint az elektronikus és papíralapú levelezés rögzíthető és archiválható. E beszélgetések vagy levelezés bármilyen részletének nyilvánosságra hozása tilos, kivéve, ha a feladó és a címzett ehhez egyaránt hozzájárult, vagy ha ez az internetes áruház általi igényérvényesítés céljából szükséges, különösen a címzettel vagy a feladóval szemben, vagy ha erre jogszabály előírása nyomán, erre felhatalmazott állami szerv rendelkezésére kerül sor.

§ 2 Tranzakció

 1. Az Edaxo internetes áruházban rendelést az Edaxo internetes áruház oldalán található megfelelő űrlapok kitöltése útján, vagy telefonos úton lehet tenni.
 2. A rendeléstétel során a Vevő köteles valós személyes adatokat: családnevet és keresztnevet, pontos lakcímet, e-mail címet és mobiltelefonszámot megadni.
 3. A rendelés kézhezvételéről szóló elektronikus értesítést követően a rendelés teljesítésre való elfogadását az Eladó telefonos vagy elektronikus úton megerősíti. A rendelés az Eladó általi, teljesítésre történő visszaigazolásának pillanatában a szerződés megkötöttnek minősül.
 4. Az Eladó a szerződés megkötését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a dolog átadásakor tartós adathordozón visszaigazolja a Vevő részére a távollevők közötti szerződéskötést. A visszaigazolás kiterjed a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (Hivatalos Közlöny 2017. év, 683. tétel) 12. cikkének 1. bekezdésében foglalt tájékoztatásra.
 5. A Szabályzat 2.§-ának 4. bekezdésében említett visszaigazolásban foglalt információ a távollevők között, a vállalkozós helyiségein kívül kötött szerződés szerves részének minősül, és csak a felek kifejezett megállapodása útján módosítható.
 6. Az Eladó a (Szabályzat 2.§-ának 4. és 5. pontjában említett) visszaigazolást a fogyasztónak minősülő Vevőnek – távollévők közötti szerződéskötés esetén – tartós adathordozóra mentve adja át.
 7. A rendelés teljesítésének eljárása a szerződés megkötését követően haladéktalanul megkezdődik.
 8. Ha az "előrefizetési" módot választja, és a vásárlástól számított 7 napon belül nem fizet a megrendelésért, az Eladó fenntartja a jogot, hogy törölje a megrendelést és a fényképet az árufoglalásról.
 9.  

§ 3 Fizetés

 1. Az Edaxo internetes áruházban a fizetés az alábbi módokon lehetséges:
  1. banki átutalás bankszámlára,
  2. bankkártya útján vagy banki átutalással a przelewy24.pl külső fizetési rendszeren keresztül,
  3. bankkártya útján, banki átutalással vagy BLIK kód útján az imoje külső fizetési rendszeren keresztül,
  4. utánvétellel,
  5. ajándékutalvánnyal.
 2. Banki átutalás bankszámlára – a pénzösszeg hagyományos átutalás útján történő átutalása, azt jelenti, hogy a rendelés teljesítése a pénzösszeg az Eladó az ING Bank Śląski SA által vezetett, PL 12 1050 1575 1000 0090 8113 6716 (SWIFT: INGBPLPW) számú bankszámlájára történő beérkezését követően kezdődik meg.
 3. Bankkártyás fizetés vagy banki átutalás külső fizetési rendszeren keresztül azt jelenti, hogy a rendelés teljesítése azt követően kezdődik meg, hogy az Eladó elküldte a Vevő számára a rendelés elfogadásának visszaigazolását, valamint a pénzösszeg beérkezése után az Eladó bankszámlájára.
 4. Az utánvételes fizetés azt jelenti, hogy a megrendelés teljesítése a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás az Eladó által a Vevő részére történő megküldését követően megkezdődik.
 5. Az ajándékutalvány számának megadása útján a rendeléstétel során az erre szolgáló űrlapon az Edaxo internetes áruházban (ebben az esetben a rendelés teljesítése a rendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás az Eladó által a Vevő részére történő megküldését, valamint a Vevő által megadott ajándékutalvány-kód helyességének ellenőrzését követően kezdődik meg).
 6. A fizetés megtörténte pillanatának a pénzeszközök beérkezésének pillanata minősül a PL 12 1050 1575 1000 0090 8113 6716 (SWIFT: INGBPLPW) sz. bankszámlára ING Bank Śląski SA (számlára történő átutalással történő fizetés esetén).
 7. 7. A Vevő köteles megfizetni a végső vételárat, amely az áru vételára és a szállítási költség összege. A szállításért fizetendő összeg megtalálható a Kézbesítési költség oldalon.

§ 4 Kézbesítés

 1. A megrendelt áruk kizárólag a Lengyel Köztársaság területén kerülnek kézbesítésre. AZ e szabálytól való esetleges eltérés kifejezetten megjelölésre fog kerülni az Áruház oldalán.
 2. Az áruk kiszállításának időtartama meg van adva az Edaxo internetes áruház oldalain és 24 óránál hosszabb időt vesz igénybe. Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz, hogy az áru kézbesítésére az internetes áruházban a termék adatlapján megadott időben sor kerüljön. Ha az áru kézbesítése a fent említett időszak alatt nem lehetséges, az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. A kézbesítés visszaigazolására legfeljebb az egymást követő munkanapok közt számított 24 órán belül sor kerül.
 3. Az áru kézbesítésére biztosított küldemény útján kerül sor, az Eladó által kiválasztott futárszolgálat közreműködésével. Az Eladó fenntartja magának a jogot a futárszolgálat módosítására, a Vevővel történő szerződéskötést követően is.
 4. Az áru a futárszolgálatnak történő átadása pillanatában a Vevő e tényről a rendelés során megadott telefonszámra küldött SMS üzenet útján értesítést kap. A Vevőnek lehetősége van nyomon követni rendelését az Edaxo internetes áruház szerves részét képező „Fiókom” internetes oldal útján, valamint a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetben található hivatkozás segítségével.
 5. A Vevőnek lehetősége van a megrendelt árut személyesen is átvenni a cég székhelyén: ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, Lengyelország. A járványügyi helyzetre tekintettel ez az átvételi pont visszavonásig zárva tart.
 6. Személyes átvétel esetén a Vevőt nem terheli az áru házhozszállításának költsége.
 7. Az áru kézbesítésének költségét utánvétellel történő fizetés esetén teljes egészében a Vevő fedezi.
 8. A Vevő a futár általi kézbesítés pillanatában és a futár jelenlétében köteles ellenőrizni az áru állapotát és a megrendelésnek való megfelelését. Az áru sérülése esetén a futár jelenlétében reklamációs jegyzőkönyvet kell felvenni (e jegyzőkönyv nyomtatványát a futár köteles magánál tartani), amely tartalmazza a sérülés leírását. A reklamált árut a vásárlási bizonylattal együtt vissza kell adni a futárnak. Ha a csomag egynél több árut tartalmaz, mindegyiket vissza kell adni. A szállítási költséget az Eladó viseli. Amikor az áru visszakerül az Edaxo internetes áruház raktárába, és a reklamáció megalapozottsága megerősítésre kerül, az áru újra történő kicserélését követően az Eladó költségére újra elküldésre kerül a Vevő számára.
 9. Az áru sérülésének későbbi megállapítása esetén a jelen szabályzat „Reklamáció és visszaküldés” című 6.§-ában leírt reklamációs eljárásnak megfelelően kell eljárni.
 10. Az áru futár általi kézbesítésének költsége az áruk térfogatától függ, és minden áru mellett látható. A kézbesítési költség a rendelés megtételének pillanatában köti a feleket.
 11. Az áru átvételekor a Vevő köteles az átvétel tényét visszaigazolni.

§ 5 Elállás a szerződéstől

 1. A Fogyasztónak minősülő Vevő, aki távollévők közt vagy az Edaxo vállalkozás helyiségein kívül kötött adásvételi szerződést, 30 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
 2. A természetes személy Vevő, aki gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződést köt, ha a szerződés tartalmából az derül ki, hogy az nem tartozik e személy foglalkozásának körébe, ami különösképp az e személy által végzett gazdasági tevékenység a Központi Gazdasági Tevékenység Nyilvántartó és Tájékoztató Rendszerre vonatkozó szabályok alapján rendelkezésre bocsájtott tárgyából állapítható meg (Vállalkozó-Fogyasztó), a távollévők közt vagy a vállalkozás helyiségein kívül kötött adásvételi szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, az egyes törvények a szabályozási teher csökkentése érdekében történő módosításáról szóló 2019. július 31-i törvény (Hivatalos Közlöny 2019. év 1495 tétel) által bevezetett megfelelő szabályok fenntartásával.
 3. A jelen paragrafus 1. és 2. bekezdéseiben említett Vevő köteles az Eladót tájékoztatni az elállásról, az Eladó által az Edaxo internetes áruház oldalán a Visszaküldési űrlap, címen rendelkezésre bocsájtott űrlap útján a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozattétel útján. A nyilatkozat elküldhető postán az alábbi címre: EMAKO.pl sp. z o.o., Panattoni Park Wrocław City Logistics II, budynek 2 Emako.pl sp. z o.o., ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław, Lengyelország; vagy elküldhető elektronikus úton, az elállási nyomtatvány megküldésével a info@edaxo.hu e-mail címre. Az elállásra vonatkozó nyilatkozat a jelen paragrafus 1. és 2. bekezdésében megjelölt határidőn túl történő benyújtása nem bír joghatállyal.
 4. Abban az esetben, ha a jelen paragrafus 1. és 2. bekezdésében megjelölt Vevő az elállásról szóló nyilatkozatot elektronikus úton, e-mail üzenetben küldi el, az Eladó haladéktalanul visszaigazolást küld az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételéről (a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (Hivatalos Közlöny 2014. év 827. tétel, későbbi módosításokkal) 2. Cikkének 4. bekezdése szerinti értelemben vett tartós adathordozón).
 5. A szerződéstől való elállással kapcsolatosan visszaküldött áru teljes kell legyen (teljes felszereléssel és kiegészítőkkel együtt, amelyek szerves részét képezik, amennyiben ilyenek csatolva voltak az áruhoz) és nem mutathatja használat nyomait.
 6. Az áru visszaküldésének költségeit, a fogyasztók jogairól szóló törvény 33. Cikkében és 34. Cikkének 2. bekezdésében foglalt kivételekkel az Eladó viseli. A Vevő köteles a visszaküldött árut megfelelően biztosítani, úgy, hogy megelőzze annak a szállítás során történő sérülését (a dolog visszajuttatásának közvetlen költsége – a fogyasztók jogairól szóló törvény 34. Cikkének 2. bekezdése szerint).
 7. A Fogyasztó köteles a dolgot haladéktalanul, de nem később, mint a szerződéstől történő elállás napját követő 30 napon belül visszajuttatni. Vállalkozó-Fogyasztó esetében a szerződéstől történő elállásra nyitva álló határidő az áru kézhezvételétől számított 14 nap. Az Eladó fenntarthatja, hogy a szerződéstől történő elállás esetében a visszaküldendő dolgot személyesen ő, vagy az általa meghatalmazott személy vegye át.
 8. Ha a visszajuttatott áru hiányos, vagy használat nyomait viseli, az Eladó fenntartja magának a jogot a küldemény átvételének megtagadására, vagy a visszafizetett összeg az áru értékcsökkenésének megfelelő mértékű csökkentésére.
 9. A szerződéstől történő elállás esetén a Vevő által teljesített minden fizetés, beleértve a kézbesítés költségeit is, haladéktalanul, de legkésőbb a visszaküldött áru Eladó általi kézhezvételének napjától számított 14 napon belül visszatérítésre kerül a Vevő bankszámlájára. Az Eladó jelen bekezdés első mondatában említett jogosultsága nem alkalmazható abban az esetben, ha az Eladó felajánlotta a Vevőnek a dolog átvételét.
 10. Az Eladó kijelenti, hogy a Szabályzat 5.§ 9. bekezdésében említett fizetés visszatérítésére ugyanolyan fizetési mód használatával kerül sor, amilyet a Vevő igénybe vett. Az Eladó a Vevővel egyetértésben megállapíthat más visszatérítési módot, amely nem teszi szükségessé a Vevő számára további költségek viselését.
 11. Az áru kézhezvétele és elfogadása után az Eladó helyesbítő számlát állít ki a Vevő számára, amelyet elküld a Vevő e-mail címére.
 12. Az Eladó kijelenti, hogy az általa nyújtott áruk és szolgáltatások nem szerepelnek a fogyasztók jogairól szóló törvény 38. Cikkében.
 13. A szerződés megkötésével a Vevő kijelenti, hogy megismerkedett jelen Szabályzat tartalmával, és ezzel igazolja, hogy tájékoztatást kapott reklamáció az eladott áru fizikai hibáiért való szavatosság jogcímén történő benyújtásának lehetőségéről és határidejéről.

§ 6 Reklamáció és visszaküldés

 1. Az eladott dolog fizikai vagy jogi hibájának észlelése esetén a Vevő – amennyiben a dolgot a ptk. 221. Cikkének értelmében vett fogyasztói minőségben vásárolta (gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy, aki vállalkozóval adásvételi szerződést köt), jogosult jelen paragrafus rendelkezéseinek megfelelően az Eladónak szavatosság vagy jótállás jogcímén reklamációt benyújtani.
 2. A Vevő a vásárlást a ptk. 431. Cikke szerinti minőségében történő megejtése esetén hozzájárul az adott tranzakció tekintetében a szavatosságra vonatkozó szabályok kizárásába. A szavatosságra vonatkozó szabályok kizárására a ptk. 558. Cikk 1.§ alapján sor kerül a természetes személy által, az általa végzett gazdasági tevékenységgel közvetlen összefüggésben kötött szerződés esetén is, ha a szerződés tartalmából kiderül, hogy az nem tartozik e személy foglalkozásának körébe, ami különösképp az e személy által végzett gazdasági tevékenység a Központi Gazdasági Tevékenység Nyilvántartó és Tájékoztató Rendszerre vonatkozó szabályok alapján rendelkezésre bocsájtott tárgyából állapítható meg (Vállalkozó-Fogyasztó), az egyes törvények a szabályozási teher csökkentése érdekében történő módosításáról szóló 2019. július 31-i törvény (Hivatalos Közlöny 2019. év 1495 tétel) alapján a Vállalkozó-Fogyasztót megillető összes egyéb jogosultság fenntartásával.
 3. Az Eladó felelőssége a Vállalkozó-Fogyasztók számára okozott kárért az általánosan érvényesülő jogi szabályozás fenntartásával a maximális jogszerű körben korlátozásra kerül azon összeg erejéig, amelyet az Eladónak az adott áru megvásárlása kapcsán kifizettek.
 4. A kézbesítés során keletkezett mechanikus sérülés észlelése esetén, vagy ha Fogyasztó nyújt be reklamációt az Eladónak, a Vevő erről a tényről köteles tájékoztatást adni, postai úton az Eladó címére küldött levélben vagy elektronikus úton a info@edaxo.hu címre küldött e-mail üzenetben, valamint telefonon kapcsolatba lépni az Eladóval az ügyben. A bejelentésben meg kell jelölni a hibát, amely a Vevő vagy a Fogyasztó szerint az áruban fennáll, valamint, amennyiben ez lehetséges, be kell mutatni az ennek megállapítását lehetővé tevő dokumentumokat. Az Eladó a bejelentéstől számított 14 napon belül visszajelzést küld a bejelentéssel kapcsolatban.
 5. A szavatosság jogcímén reklamált áruk elszállítására az Eladó költségére kerül sor az általa kiválasztott futárvállalkozás közreműködésével, hacsak az Eladó azt a tájékoztatást nem adta, hogy az árut személyesen ő vagy az általa meghatalmazott személy veszi át. Az Eladó nem vesz át utánvétellel visszaküldött küldeményeket.
 6. Az on-line szolgáltatással összefüggő reklamációkat (pl. nem megfelelően felszámított szállítási költség vagy nem megfelelő áruk jelenléte a kosárban) e-mailen lehet benyújtani a info@edaxo.hu címen.
 7. A Vevő a küldemény átvételekor köteles visszaigazolni az átvételt a futár jelenlétében, együtt a megjegyzéssel, hogy a küldemény sértetlenül kézbesítésre került, vagy hogy a küldemény sérülés nyomait viseli, e sérülések egyidejű leírása mellett.
 8. A reklamációs folyamat viteléért az Eladó nevében felelős személy a Reklamációs Osztály.

§ 7 Záró rendelkezések

 1. Az Edaxo internetes üzlet oldalán bemutatott áru kinézete és a Vevőnek kézbesített áru kinézete közötti különbség, amely a csomagolások grafikai formájának módosulásából ered, nem ad alapot a megvásárolt termékkel kapcsolatban reklamáció benyújtására.
 2. Minden, az Edaxo internetes üzlet oldalán bemutatott áru és elnevezés kizárólag azonosítási célból kerül alkalmazásra, és regisztrált védjegyet képezhet.
 3. Az Edaxo internetes üzletben történő rendeléstétel egyben beleegyezést jelent a rendelésben megadott személyes adatok az EMAKO Sp. z o.o. általi tárolásába és kezelésébe, a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (Hivatalos Közlöny 2017. év, 683. tétel) hatályos szabályaival összhangban.
 4. Az EMAKO Sp. z o.o. tájékoztat, hogy a vásárolt árukért fizető Vevő személyes adatai átadásra kerülnek au alábbiaknak:
  1. A PayPro S.A. cégnek (fizetési szolgáltató), mint adatkezelőnek (Kancelarska 15, 60-327 Poznań, Lengyelország, az Országos Bírósági Nyilvántartás Cégnyilvántartásába KRS: 0000347935 számon bejegyezve). Az adatátadás a przelewy24.pl oldalon keresztül történő fizetés végrehajtásához szükséges adatokra terjed ki.
  2. Az ING Bank Śląski S.A. cégnek (fizetési szolgáltató), mint adatkezelőnek (ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Lengyelország, az Országos Bírósági Nyilvántartás Cégnyilvántartásába KRS: 0000005459 számon bejegyezve). Az adatátadás az imoje oldalon keresztül történő fizetés végrehajtásához szükséges adatokra terjed ki
 5. Az Eladó tiszteletben tartja a Vevő magánélethez való jogát. Az Adatvédelmi Politika internetes cím alatt elérhető Adatvédelmi Politika szabályai meghatározzák, milyen, a személyes azonosítást lehetővé tevő adatokat gyűjthet az Eladó, és milyen módon használhatja fel ezeket az információkat.
 6. Az Eladó tájékoztat, hogy a Vevő személyes adatai kizárólag a megrendelés beérkezésének visszaigazolása és teljesítésre történő befogadása, valamint az áru a Vevő által megadott címre történő kézbesítése érdekében kerülnek kezelésre. A Vevő beleegyezésével a személyes adatok felhasználásra kerülnek információs anyagok és marketing-ajánlatok küldése céljából is, hírlevél formájában. A Vevőnek joga van a betekintéshez az Eladó által tárolt személyes adataiba, azok módosításához, vagy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett esetekben – azok teljes eltávolításához a rendszerből.
 7. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény (Hivatalos Közlöny 2017. év, 683. tétel) szabályai alkalmazandók.
 8. Az elektronikus úton történő szolgáltatás-nyújtásról szóló 2002. július 18-i törvény (Hivatalos Közlöny 2017. év 1219. tétel) 8. Cikke 3. bekezdésének b) pontja szerint az Edaxo internetes áruház oldalát igénybe vevő személy köteles tartózkodni jogellenes tartalom elhelyezésétől az oldalon.
 9. Az Üzemeltető nem felelős a számára a Vevő által megadott helytelen adatokból eredő tevékenységével vagy mulasztásával okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.
 10. Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet a reklamáció elbírálásának és a követelések érvényesítésének bírósági eljáráson kívüli módjairól. Az ilyen eljárásokhoz való hozzáférés szabályai hozzáférhetők a bíróságon kívüli konfliktusrendezésre feljogosított szervek internetes oldalain és székhelyein. Ilyenek lehetnek különösen a fogyasztói jogok biztosai vagy a Vajdasági Kereskedelmi Felügyeletek, amelyek listája megtalálható a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal internetes honlapján. Az Eladó tájékoztat, hogy a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon hozzáférhető egy a fogyasztók és vállalkozók közti jogviták uniós szintű feloldására szolgáló internetes rendszer platformja (ODR platform).
 11. 11. Jelen szabályzat hozzáférhető a Szabályzat internetes oldalon, valamint írásos formában az EMAKO sp. z o.o. vállalat székhelyének címén: Panattoni Park Wrocław City Logistics II, budynek 2, Emako.pl sp. z o.o., ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław, Lengyelország.

 
pixel